วันที่ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ 2558  
  เมนูหลัก
  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน
 
กลุ่ม 1000 : สังคมศาสตร ์การศึกษา การจัดการ
กลุ่ม 2000 : ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
กลุ่ม 3000 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่ม 4000 : เกษตร
กลุ่ม 5000 : เภสัช เทคนิคการแพทย์
กลุ่ม ุ6000 : ทันตแพทย์ แพทย์ สัตวแพทย์
กลุ่ม ุ7000 : กลุ่มอาชีวศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่ม 8000 : กลุ่มอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม
  สถานบันการศึกษาอื่นๆ จำนวน 0 คน


ไม่มีข้อมูลใน e-student loan สอบถามที่ 02-6104875 (ประกาศเมื่อ : 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558) การแจ้งขอรหัสหลักสูตร (ต้องส่งไฟล์ทั้งเล่ม) (ประกาศเมื่อ : 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558)

ตรวจสอบหลักสูตรที่สามารถยื่นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ฟรีข้อสอบ TOEFL, GMAT เอนทรานซ์ปริญญาตรี - โท
สู่รั้วมหาวิทยาลัย - แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
Teen ICT พลังความรู้สร้างชาติ
ศูนย์การเรียนรู้
Thai Education Zone แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษาชุมชนนักเรียน นักศึกษา นานาชาติ   
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ถึงปัจจุบัน
ทั้งหมด 407,744ราย
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2013 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
Untitled Document