วันที่ 24 เมษายน™ 2562  
  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
  เมนูหลัก
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน
 
   
รหัสล๊อกอิน* 
(รหัสบัตรประชาชน, รหัสผู้ใช้)
อีเมล์* 
 
 

คำแนะนำในการใช้งานส่วนการลืมรหัสผ่าน

  • ขั้นตอนที่ 1 ป้อนรหัสล๊อคอินและอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนใช้งานระบบไว้ ให้ถูกต้อง
  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
  • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอีเมล์ที่ได้รับ
  • หมายเหตุ กรณีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

กลับข้างบน
   
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2007 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา