วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
  เมนูหลัก
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน
สืบค้นข้อมูลจากสถาบัน

ปี
ประเภท
สถาบัน
หลักสูตร
สาขา
 

สืบค้นสาขาและค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา
สาขา
ค่าเล่าเรียน
ถึง   

คำแนะนำการสืบค้นสาขาและค่าเล่าเรียน

1. เลือกปีการศึกษา
2. พิมพ์สาขาที่ต้องการค้นหา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า ให้พิมพ์ว่า ไฟฟ้า, วิศวกรรม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำค้น ถ้าต้องการทั้งหมดให้เว้นว่าง
3. พิมพ์ค่าเล่าเรียน โดยช่องที่ 1 จะต้องน้อยกว่าช่องที่ 2 และเงื่อนไขในการค้นหามีดังต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการค้นหาค่าเล่าเรียนมากกว่า 5000 บาท ให้พิมพ์ 5000 ในช่องที่ 1
  • ถ้าต้องการค้นหาค่าเล่าเรียนน้อยกว่า 10000 บาท ให้พิมพ์ 10000 ในช่องที่ 2
  • ถ้าต้องการค้นหาค่าเล่าเรียนระหว่าง 10000 ถึง 50000 บาท ให้พิมพ์ 10000 ในช่องที่ 1 และ พิมพ์ 50000 ในช่องที่ 2
  • ถ้าต้องการค้นหาทุกค่าเล่าเรียนให้เว้นว่างทั้ง 2 ช่อง

4. กดปุ่มค้นหา


เปรียบเทียบค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษา
สถาบันที่ 1
สถาบันที่ 2
สถาบันที่ 3
สถาบันที่ 4
สถาบันที่ 5
สาขา
 

คำแนะนำในการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียน

  • เลือกสถาบันที่ต้องการเปรียบเทียบ
  • ระบุคำค้นสาขา โดยระบุตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของคำค้น โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์คำว่า "คอมพิวเตอร์" เป็นต้น

กลับข้างบน
   
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2007 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา