วันที่ 24 เมษายน™ 2562  
  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
  เมนูหลัก
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน
 
ชื่อล๊อกอิน* 
รหัสอ้างอิง 
(เช่น รหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา)
ชื่อ-นามสกุล* 
ชื่อเรียกในระบบ* 
รหัสผ่าน* 
รหัสผ่าน(ยืนยันอีกครั้ง)* 
วัน/เดือน/ปีเกิด* 
เลือกวันที่
อีเมล์* 
อื่นๆ 
 
 

คำแนะนำในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่

  • ชื่อล๊อกอิน ต้องเป็นรหัสบัตรประชาชนเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงกับข้อมูลที่มีในระบบค่ะ
  • รหัสอ้างอิง ควรเป็นรหัสบุคลากร/รหัสนักศึกษา
  • ชื่อเรียกในระบบ เป็นชื่อที่แสดงในการใช้งานส่วนเว็บบอร์ด/แนะนำน้อง
  • รหัสผ่าน ต้องใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
  • อีเมล์ ควรระบุให้ถูกต้อง เนื่องจากจะนำไปใช้ในการติดต่อกับสมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น ลืมรหัสผ่าน เป็นต้น

กลับข้างบน
   
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2007 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา